FANDOM


參考隊伍

1364i
「聖女の号令」
下面是其他玩家成功攻略本地下城的參考隊伍,
方便玩家根據自己擁有的寵物來搭配出類似隊伍進行挑戰。
歡迎您將自己的隊伍組成和心得編輯在此處分享給其他玩家。
提醒您,目前的版本是 Ver12.6.1。
嘗試編輯前請您先看過參考隊伍編輯指引,完成編輯後檢視整個版面。
如果因為您的編輯導致版面混亂,該次編輯可能會被傲嬌的管理員回退!
請記住,這不是通關隊伍紀錄頁面,不要將一些沒有參考價值的隊伍放進來!!
超地獄级
版本 隊伍配置 HP 魔法石 說明
7.4.1 888i
S.Lv.1
+15
Lv.73
1666i
S.Lv.1
Lv.60
1423i
S.Lv.1
+6
Lv.53
089i
S.Lv.最大
Lv.最大
1696i
S.Lv.1
Lv.52
1558i
S.Lv.1
+35
Lv.最大
14000+ 0-1
7.2.2 1518i
S.Lv.2
Lv.81
1238i
+83
Lv.最大
1293i
+64
Lv.最大
1099i
+2
Lv.95
1517i
Lv.最大
1217i
+99
Lv.最大
22480 0-1
7.0 1339i
+186
Lv.78
1099i
S.Lv.2
+18
Lv.82
1242i
+1
Lv.31
989i
+6
Lv.82
597i
+1
Lv.72
1339i
+1
Lv.78
15000 0
7.2 928i
Lv.14
804i
+67
Lv.最大
1124i
+1
Lv.10
1218i
+56
Lv.98
649i
+16
Lv.60
1001i
+97
Lv.最大
13000 0-1
6.52 649i
2
Lv.77
1131i
+2
Lv.74
654i
+1
Lv.73
1423i
+3
Lv.74
1072i
+1
Lv.51
1422i
+22
Lv.最大
17000+ 1
6.5 1163i
+57
Lv.最大
1072i
Lv.73
637i
+7
Lv.61
643i
Lv.49
105i
S.Lv.2
Lv.43
1163i
+297
Lv.最大
17693 0
6.5 1293i
+10
Lv.最大
649i
Lv.最大
1238i
Lv.最大
694i
+1
Lv.82
394i
Lv.78
1293i
+1
Lv.最大
15000+ 0
7.1.1 1293i
S.Lv.1
+48
Lv.86
1099i
S.Lv.最大
+2
Lv.51
694i
S.Lv.最大
+63
Lv.93
760i
S.Lv.最大
+1
Lv.51
687i
S.Lv.1
Lv.最大
1293i
S.Lv.最大
+287
Lv.最大
12746 0
6.5 1218i
+100
Lv.最大
685i
Lv.最大
363i
Lv.92
1099i
Lv.70
892i
Lv.66
1218i
+150
Lv.最大
17000 0
6.5 643i
Lv.81
1305i
Lv.50
1012i
Lv.70
1105i
Lv.42
684i
Lv.最大
643i
+76
Lv.最大
11500 0
6.5 997i
+297
Lv.最大
1113i
+63
Lv.最大
1217i
+42
Lv.98
694i
+2
Lv.93
1099i
+3
Lv.最大
997i
+297
Lv.最大
18000 0
6.4.3 496i
S.Lv.1
Lv.14
188i
S.Lv.1
+4
Lv.87
1217i
S.Lv.1
Lv.64
694i
S.Lv.最大
Lv.75
201i
S.Lv.最大
Lv.80
998i
S.Lv.1
Lv.90
11000 0
6.4.3 973i
S.Lv.1
+53
Lv.60
1099i
S.Lv.最大
+1
Lv.26
1101i
S.Lv.1
Lv.49
1100i
S.Lv.最大
+4
Lv.53
687i
1
S.Lv.1
Lv.49
888i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
11000 1
6.4.3 995i
S.Lv.1
+138
Lv.最大
1099i
S.Lv.最大
+20
Lv.最大
597i
S.Lv.最大
+30
Lv.最大
987i
S.Lv.最大
+15
Lv.最大
760i
S.Lv.最大
+10
Lv.最大
995i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
17000+ 0
6.4.3 694i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
760i
S.Lv.最大
Lv.最大
1044i
S.Lv.3
Lv.最大
535i
S.Lv.1
Lv.最大
687i
S.Lv.1
Lv.最大
694i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
13835 0
6.4.3 694i
S.Lv.6
+80
Lv.最大
1100i
S.Lv.最大
+5
Lv.80
687i
Lv.最大
1213i
Lv.75
201i
+50
Lv.85
694i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
11163 0-2 
6.4.3 804i
+3
Lv.70
1099i
+27
Lv.75
202i
S.Lv.最大
+18
Lv.62
1216i
+6
Lv.91
321i
Lv.最大
804i
+12
Lv.46
12515 0-1
6.4.3 752i
1
+1
Lv.30
1217i
Lv.39
694i
S.Lv.最大
+246
Lv.77
1089i
Lv.43
1099i
S.Lv.2
Lv.85
1218i
+40
Lv.77
14429 0
6.4.3 888i
+100
Lv.最大
760i
+1
Lv.64
1099i
S.Lv.最大
+4
Lv.74
687i
Lv.最大
694i
S.Lv.最大
Lv.95
888i
S.Lv.2
+297
Lv.最大
13518 0
6.4.2 1074i
Lv.最大
1195i
S.Lv.最大
Lv.最大
894i
S.Lv.最大
Lv.最大
643i
S.Lv.最大
Lv.最大
826i
S.Lv.最大
Lv.最大
1074i
+297
Lv.最大
15000+ 0
6.4.2 566i
Lv.76
599i
+11
Lv.64
984i
Lv.47
818i
S.Lv.最大
Lv.最大
685i
S.Lv.最大
Lv.最大
566i
S.Lv.最大
+99
Lv.最大
21614 0
6.4.2 806i
Lv.63
394i
Lv.71
825i
S.Lv.最大
Lv.80
1116i
S.Lv.最大
Lv.67
363i
Lv.72
806i
Lv.90
15000+ 0
6.4.1 497i
Lv.91
694i
Lv.70
201i
Lv.53
365i
Lv.64
990i
Lv.72
752i
Lv.最大
13500+ 0
6.4 746i
+1
Lv.最大
1099i
+31
Lv.最大
825i
+3
Lv.最大
649i
1
+9
Lv.最大
752i
+297
Lv.最大
746i
+297
Lv.最大
18032 0
6.3 912i
599i
985i
688i
761i
S.Lv.最大
912i
19165 0
6.3 649i
1
+1
825i
+1
946i
599i
1
+23
391i
+21
752i
+22
14973+ ??
6.2.1 752i
201i
597i
694i
760i
752i
14000+ ??
6.2.1 643i
989i
387i
564i
855i
643i
14991+ 0
6.2.1 888i
Lv.35
232i
Lv.30
649i
Lv.19
806i
Lv.21
641i
Lv.34
888i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
11882 0
6.2.1 804i
202i
694i
Lv.62
825i
Lv.50
566i
Lv.31
804i
Lv.84
11000 0
6.2.1 804i
+83
Lv.99
202i
S.Lv.最大
+2
Lv.94
201i
S.Lv.最大
Lv.81
694i
S.Lv.最大
+5
Lv.81
752i
+1
Lv.98
804i
+40
Lv.89
13661 0
6.1 928i
Lv.25
818i
+1
Lv.31
623i
+4
Lv.54
321i
676i
Lv.33
928i
Lv.30
11600 2
6.1.0 629i
+295
Lv.最大
597i
+230
Lv.最大
190i
Lv.95
202i
S.Lv.最大
Lv.63
761i
S.Lv.最大
+3
Lv.96
397i
+120
Lv.最大
33801+ 0
6.1.0 802i
Lv.72
649i
Lv.52
188i
Lv.59
321i
201i
Lv.64
802i
Lv.最大
12010+ 0
6.1.0 496i
201i
089i
597i
241i
S.Lv.最大
752i
12000 0
6.1.0 491i
Lv.最大
201i
Lv.72
645i
Lv.58
893i
Lv.最大
649i
Lv.45
497i
13649 4
6.1 649i
892i
825i
S.Lv.最大
752i
202i
S.Lv.最大
649i
15477 0
6.1 641i
3
Lv.88
694i
S.Lv.最大
Lv.55
394i
Lv.42
760i
S.Lv.最大
Lv.35
687i
Lv.最大
641i
+200
Lv.最大
10925 0
6.1 808i
645i
643i
599i
201i
804i
12100+ 0
6.1 752i
Lv.84
201i
Lv.最大
597i
Lv.最大
694i
Lv.57
232i
Lv.37
752i
Lv.最大
15025 0
6.0.2 497i
201i
317i
363i
321i
752i
12011+ 0
6.0.2 694i
2
S.Lv.最大
+144
Lv.最大
202i
S.Lv.最大
+27
Lv.最大
394i
1
S.Lv.5
+2
Lv.最大
648i
Lv.37
687i
Lv.最大
694i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
12484 0
6.0.2 888i
655i
825i
S.Lv.最大
824i
S.Lv.最大
649i
888i
12011+ ??
ER6.0.2 888i
+7
Lv.33
139i
+48
Lv.82
693i
+36
Lv.62
363i
+22
Lv.54
321i
Lv.最大
888i
+11
Lv.85
16000左右 2
6.4.3 888i
+15
Lv.最大
623i
Lv.最大
1099i
S.Lv.2
+32
Lv.最大
760i
2
S.Lv.最大
+3
Lv.最大
694i
S.Lv.最大
+9
Lv.最大
1218i
+64
Lv.最大
15317 0
6.0.2 888i
Lv.15
649i
Lv.51
201i
S.Lv.最大
+28
Lv.74
643i
+4
Lv.最大
692i
S.Lv.最大+2
+2
Lv.70
752i
+99
Lv.67
12137 0-1
6.0 804i
+1
Lv.40
654i
+126
Lv.最大
750i
+1
Lv.40
627i
Lv.54
226i
Lv.58
804i
Lv.44
12137 0~1
6.0 746i
+1
Lv.最大
201i
+28
Lv.最大
232i
S.Lv.最大
+3
Lv.90
649i
+9
Lv.92
597i
+60
Lv.最大
752i
+260
Lv.最大
17047 ??
6.0 566i
229i
201i
316i
599i
566i
21805 0
6.0 641i
Lv.94
649i
Lv.25
694i
Lv.82
687i
Lv.最大
202i
Lv.71
641i
+297
Lv.最大
11853 0
6.0 649i
241i
750i
232i
655i
649i
12010+ 1~3
6.0 649i
S.Lv.最大
Lv.最大
188i
Lv.最大
232i
S.Lv.最大
Lv.最大
232i
S.Lv.最大
Lv.最大
655i
S.Lv.最大
Lv.最大
649i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
12010+ 0
7.0.1 1218i
S.Lv.15
+42
Lv.94
1100i
S.Lv.最大
+75
Lv.最大
989i
S.Lv.20
+12
Lv.83
1099i
S.Lv.15
+45
Lv.95
625i
S.Lv.13
+41
Lv.98
1218i
S.Lv.15
+166
Lv.最大
16026+ 0
7.0.1 761i
S.Lv.最大
Lv.最大
215i
Lv.最大
760i
Lv.最大
190i
Lv.最大
1117i
S.Lv.最大
Lv.最大
761i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
?? ??
降臨地下城
特殊模式
2968i ミル 降臨!
1839i ガイノウト 降臨!
1843i リンシア 降臨!
1841i ヴォルスーン 降臨!
2206i スカーレット 降臨!
1845i ノルディス 降臨!
1847i ゼローグ∞ 降臨!

合作降臨
3088i パズドラクロス・アナ 降臨!
2927i パズドラクロス・エース 降臨!
971i パズドラZ コラボ
820i ラグオデA コラボ

條件強化
2737i グラン=リバース 降臨!
2551i タケミカヅチ 降臨!
2549i ヤマツミ 降臨!
1648i 暗黒騎士 降臨!
1590i 関銀屏 参上!
1425i 張飛 参上!
1223i ガイア 降臨!
1061i ドラゴンゾンビ 降臨!
778i 大天狗 降臨!
744i ドラりん 降臨!

入場限制
2987i スタージャスティス 降臨!
2838i ハヌマーン 降臨!
2398i スルト 降臨!
2104i 周瑜 参上!
1525i カネツグ 降臨!
1461i ノア 降臨!
1119i サンダルフォン 降臨!

條件附加
3153i クラミツハ 降臨!
3155i コスモクルセイダー 降臨!
3159i ケプリ 降臨!
2805i 酒呑童子 降臨!【盤面 7×6】
2383i エーギル 降臨!【盤面 7×6】
2263i インディゴ 降臨!【盤面 7×6】
1945i かぐや姫 降臨!
1510i メフィスト降臨!
1307i ワダツミ降臨!
810i タケミナカタ 降臨!
646i サタン降臨!

技術關卡
3221i ミオン 降臨!
3015i リバティーガイスト 降臨!
2637i アグニ 降臨!
2890i セラフィス 降臨!
2639i ヨルムンガンド 降臨!
2722i ヘパイストス 降臨!
2524i サンタクロース 降臨!
2400i ヘイムダル 降臨!
2402i ヘル 降臨!
2234i デウス=エクス=マキナ 降臨!
2320i ヨルズ 降臨!
1246i 西遊記 降臨!
1916i レジェロンテ 降臨!
2069i アーミル降臨!
2008i スフィンクス降臨!
1922i ゼウス&ヘラ降臨!
1760i ソニア=グラン 降臨!
1879i ディアゴルドス降臨!
1837i メジェドラ降臨!
1750i1752i1754i グリモワール 降臨!
1711i 趙雲 参上!
1629i コシュまる 降臨!
1532i ゼウス・マーキュリー 降臨!
1462i1464i トト&ソティス 降臨!
1252i ゼウス・ヴァルカン 降臨!
1250i ヘラ・ソエル降臨!
1189i ヘラ・べオーク降臨!
1098i ヘラクレス 降臨!
814i イザナミ 降臨!
645i ベルゼブブ 降臨!
648i アテナ 降臨!
599i ヘラ・ウルズ降臨!
650i ゼウス·ディオス降臨!
596i ヘラ·イース降臨!
565i 大泥棒参上!
226i 女神降臨!

開新話題 關於 サタン降臨!/參考隊伍 的話題