FANDOM


623i
神言・終わりの日
由於遊戲版本更新,本地下城已被關閉不再開放
因此,本頁面亦已被限制編輯,僅供歷史存檔或參考使用。
假如你/妳有資料需要補充,請直接於「下方討論區」提出回報。
1364i
「聖女の号令」
下面是其他玩家成功攻略本地下城的參考隊伍,
方便玩家根據自己擁有的寵物來搭配出類似隊伍進行挑戰。
歡迎您將自己的隊伍組成和心得編輯在此處分享給其他玩家。
提醒您,目前的版本是 Ver12.6.1。
嘗試編輯前請您先看過參考隊伍編輯指引,完成編輯後檢視整個版面。
如果因為您的編輯導致版面混亂,該次編輯可能會被傲嬌的管理員回退!
請記住,這不是通關隊伍紀錄頁面,不要將一些沒有參考價值的隊伍放進來!!


版本 隊伍配置 HP 魔法石 說明
6.5.2 912i
★+297
+297
Lv.99
688i
Lv.最大
688i
Lv.最大
389i
Lv.43
911i
Lv.最大
912i
+297
Lv.99
14564 0
6.5.2 1264i
Lv.67
371i
S.Lv.2
Lv.47
1100i
S.Lv.最大
+14
Lv.74
824i
Lv.68
905i
Lv.63
1264i
+42
Lv.71
12000+ 0
6.5 1191i
Lv.最大
1099i
Lv.76
822i
Lv.82
839i
Lv.24
686i
Lv.26
1191i
Lv.最大
40000+ 0
6.4.4 998i
+52
Lv.82
383i
Lv.44
226i
+1
Lv.66
111i
Lv.最大
1099i
+2
Lv.77
752i
+78
Lv.最大
12000+ 0
6.4.2 889i
2
+4
Lv.60
229i
+2
Lv.45
892i
+1
Lv.40
1066i
1
Lv.30
800i
2
Lv.40
1112i
+13
Lv.97
37743 0
6.4.1 629i
4
+27
Lv.95
321i
321i
190i
3
Lv.36
135i
2
Lv.45
629i
3
+24
Lv.最大
22000+ 0
6.4.1 914i
+62
Lv.最大
824i
+5
Lv.51
321i
Lv.最大
1062i
Lv.44
744i
Lv.24
914i
Lv.72
15000+ 0
6.4.1 988i
+11
Lv.62
321i
Lv.最大
321i
Lv.最大
189i
Lv.48
629i
+36
Lv.84
363i
S.Lv.2
+4
Lv.92
16000+ 0
6.4.1 1089i
+31
Lv.最大
685i
Lv.最大
312i
Lv.最大
313i
Lv.最大
685i
Lv.最大
1089i
+297
Lv.最大
17000+ 0
6.4.1 1145i
S.Lv.1
Lv.9
321i
321i
251i
251i
629i
4
S.Lv.1
Lv.最大
30000+ 0
6.3.0 999i
Lv.最大
201i
Lv.最大
597i
Lv.最大
987i
Lv.最大
985i
Lv.最大
999i
Lv.最大
17000+ 0
6.3.0 888i
+100
Lv.最大
750i
+28
Lv.最大
806i
+1
Lv.80
894i
S.Lv.最大
Lv.78
201i
1
S.Lv.4
+1
Lv.80
888i
+297
Lv.最大
17533 0
6.3.0 761i
+6
Lv.38
320i
+1
Lv.56
205i
1
+1
Lv.34
428i
+1
Lv.34
321i
629i
+62
Lv.93
23000+ 0
6.2.1 893i
S.Lv.2
+44
Lv.最大
190i
S.Lv.3
+11
Lv.44
189i
+2
Lv.最大
321i
321i
629i
S.Lv.1
+50
Lv.最大
45000+ 0
6.2.1 894i
190i
321i
321i
202i
629i
23500+ 0
6.2 491i
201i
493i
363i
396i
491i
15000+ 0
6.1 802i
Lv.80
888i
Lv.50
694i
Lv.50
396i
Lv.50
241i
Lv.50
802i
Lv.80
13000+ 0
6.1 888i
493i
321i
201i
694i
888i
14000+ 0
6.1 572i
S.Lv.2
Lv.57
432i
432i
432i
277i
891i
Lv.79
30200+ 0
6 377i
Lv.50
321i
Lv.50
190i
Lv.50
189i
Lv.50
516i
Lv.68
629i
Lv.83
22000+ 0
6.0.2 761i
190i
205i
321i
321i
629i
25000+ 0
6 752i
232i
000i
000i
000i
752i
11420+ 0
5.4.1 752i
201i
315i
321i
321i
752i
13200 0
5.4.1 641i
Lv.56
201i
Lv.56
694i
S.Lv.最大
Lv.15
687i
Lv.最大
394i
Lv.15
694i
S.Lv.最大
Lv.最大
9000+ 0
5.4 649i
232i
750i
000i
000i
649i
16000 0
5.4 750i
Lv.60
432i
Lv.最大
432i
Lv.最大
277i
Lv.最大
321i
Lv.最大
625i
Lv.90
20000+ 0
5.4 241i
S.Lv.2
+60
Lv.73
190i
Lv.75
231i
Lv.44
736i
S.Lv.5
Lv.43
432i
Lv.最大
241i
S.Lv.最大
+30
Lv.95
24784 0
5.3 625i
363i
654i
202i
432i
625i
30000+ 0
5.3 599i
190i
516i
S.Lv.最大
516i
761i
599i
17000+ 0
5.3 694i
202i
201i
735i
687i
694i
10000+ 0
5.3 748i
Lv.70
754i
+4
Lv.52
231i
Lv.40
320i
Lv.30
397i
+16
Lv.79
748i
+36
Lv.96
13000+ 0
5.3 754i
Lv.40
597i
Lv.最大
599i
Lv.40
201i
Lv.40
698i
Lv.40
754i
Lv.40
13000+ 0
5.1.3 237i
229i
S.Lv.最大
201i
290i
S.Lv.最大
491i
237i
24000+ 0
5.1.3 652i
Lv.最大
237i
Lv.70
107i
Lv.最大
201i
Lv.70
229i
Lv.50
621i
Lv.最大
25560+ 0
5.1.3 652i
566i
Lv.50
568i
Lv.50
229i
Lv.50
201i
Lv.50
568i
20000+ 0
5.1.3 572i
522i
347i
231i
318i
373i
22000+ 1
5.1.3 623i
Lv.45
653i
Lv.45
513i
Lv.45
284i
Lv.45
202i
S.Lv.最大
Lv.45
391i
Lv.80
24000+ 0
5.1.3 635i
Lv.40
397i
Lv.60
302i
Lv.40
632i
Lv.40
516i
Lv.40
635i
Lv.40
35000+ 0
5.1.3 520i
Lv.最大
229i
S.Lv.最大
Lv.50
201i
S.Lv.4
Lv.50
491i
Lv.50
316i
Lv.50
237i
Lv.50
35250 1
6.2.1 678i
Lv.70
205i
3
Lv.15
761i
Lv.40
321i
Lv.最大
321i
Lv.最大
629i
Lv.85
40000+ 0
?? 1023i
Lv.最大
321i
1103i
2
Lv.47
201i
+5
Lv.56
804i
3
+25
Lv.51
1024i
4
Lv.77
?? ??
6.4.2 1080i
S.Lv.1
Lv.40
432i
S.Lv.1
Lv.最大
432i
S.Lv.1
Lv.最大
432i
S.Lv.1
Lv.最大
432i
S.Lv.1
Lv.最大
363i
S.Lv.最大
+297
Lv.最大
16312 0
6.4.2 912i
5
+101
Lv.81
599i
3
+1
Lv.74
760i
S.Lv.4
+2
Lv.46
894i
3
S.Lv.5
+4
Lv.84
688i
Lv.50
912i
5
+297
Lv.99
>15000 0
6.4.2 484i
+3
Lv.48
321i
321i
190i
+1
Lv.50
1064i
Lv.30
1216i
Lv.最大
22000 0
6.4.3 888i
+55
Lv.95
1099i
S.Lv.3
+5
Lv.60
1131i
+4
Lv.47
760i
S.Lv.6
Lv.56
687i
Lv.最大
888i
+47
Lv.98
12692 0
?? 50}}
?? ??
降臨地下城
特殊模式
2968i ミル 降臨!
1839i ガイノウト 降臨!
1843i リンシア 降臨!
1841i ヴォルスーン 降臨!
2206i スカーレット 降臨!
1845i ノルディス 降臨!
1847i ゼローグ∞ 降臨!

合作降臨
3088i パズドラクロス・アナ 降臨!
2927i パズドラクロス・エース 降臨!
971i パズドラZ コラボ
820i ラグオデA コラボ

條件強化
2737i グラン=リバース 降臨!
2551i タケミカヅチ 降臨!
2549i ヤマツミ 降臨!
1648i 暗黒騎士 降臨!
1590i 関銀屏 参上!
1425i 張飛 参上!
1223i ガイア 降臨!
1061i ドラゴンゾンビ 降臨!
778i 大天狗 降臨!
744i ドラりん 降臨!

入場限制
2987i スタージャスティス 降臨!
2838i ハヌマーン 降臨!
2398i スルト 降臨!
2104i 周瑜 参上!
1525i カネツグ 降臨!
1461i ノア 降臨!
1119i サンダルフォン 降臨!

條件附加
3153i クラミツハ 降臨!
3155i コスモクルセイダー 降臨!
3159i ケプリ 降臨!
2805i 酒呑童子 降臨!【盤面 7×6】
2383i エーギル 降臨!【盤面 7×6】
2263i インディゴ 降臨!【盤面 7×6】
1945i かぐや姫 降臨!
1510i メフィスト降臨!
1307i ワダツミ降臨!
810i タケミナカタ 降臨!
646i サタン降臨!

技術關卡
3221i ミオン 降臨!
3015i リバティーガイスト 降臨!
2637i アグニ 降臨!
2890i セラフィス 降臨!
2639i ヨルムンガンド 降臨!
2722i ヘパイストス 降臨!
2524i サンタクロース 降臨!
2400i ヘイムダル 降臨!
2402i ヘル 降臨!
2234i デウス=エクス=マキナ 降臨!
2320i ヨルズ 降臨!
1246i 西遊記 降臨!
1916i レジェロンテ 降臨!
2069i アーミル降臨!
2008i スフィンクス降臨!
1922i ゼウス&ヘラ降臨!
1760i ソニア=グラン 降臨!
1879i ディアゴルドス降臨!
1837i メジェドラ降臨!
1750i1752i1754i グリモワール 降臨!
1711i 趙雲 参上!
1629i コシュまる 降臨!
1532i ゼウス・マーキュリー 降臨!
1462i1464i トト&ソティス 降臨!
1252i ゼウス・ヴァルカン 降臨!
1250i ヘラ・ソエル降臨!
1189i ヘラ・べオーク降臨!
1098i ヘラクレス 降臨!
814i イザナミ 降臨!
645i ベルゼブブ 降臨!
648i アテナ 降臨!
599i ヘラ・ウルズ降臨!
650i ゼウス·ディオス降臨!
596i ヘラ·イース降臨!
565i 大泥棒参上!
226i 女神降臨!